Operatieve behandelingen

De meeste operatieve behandelingen voor vruchtbaarheidsproblemen worden uitgevoerd via laparoscopie. De ingreep bestaat erin om via een kleine incisie in de navel een kijkbuis (laparoscoop) in te brengen in de buikholte. De buikholte wordt gevuld met Co2 gas om een ruimte te creëren waarin kan worden gekeken. Via bijkomende openingen van ongeveer 0,5 cm onderaan de buik kunnen werkinstrumenten ingebracht worden. Zo kunnen allerlei ingrepen worden uitgevoerd zonder opzichtig blijvende littekens. Het betreft bvb het verwijderen van eierstokkysten, vleesbomen (fibromen) of vergroeiïngen, het openen van afgesloten eileiders, het herstel van eileiders na sterilisatie, het behandelen van buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, of noch het behandelen van endometriose. Het operatief team van de fertility clinic brussels werkt vaak met de CO2 laser. Met deze energieprbron kan heel precies worden geopereerd zodat naburige organen geen schade oplopen. We spreken van laserlaparoscopie.

Heel soms is een openbuik operatie te verkiezen als de afwijkingen te groot zijn (laparatomie).

Als de aandoening zich aan de binnenkant van de baarmoeder bevindt is een hysteroscopie de beste oplossing. Hierbij brengen we een kijkbuis via de baarmoederhals in de baarmoeder en kunnen we hierlangs de ingreep uitvoeren.

 

Praktisch : uw arts verwijst u voor een operatieve ingreep naar een collega die hierin speciale ervaring heeft. U krijgt een afspraak om de modaliteiten van de ingreep en de planning te bespreken.
Voor elke chirurgische ingreep is een evaluatie van uw gezondheidstoestand vereist. Een bloedafname is steeds nodig met de bepaling van de bloedgroep en een stollingstest.
De risico’s van een laparoscopie zijn beperkt. Er bestaat de kans op infectie (<1%). Er bestaat een kans op een bloeding (blauwe plek op de huid of inwendige bloeding) (<1%). Er bestaat een kans op ongewilde perforatie van een naburig orgaan zoals bvb de blaas of de darm (uiterst zelden). Heel soms kan het nodig zijn om de ingreep te onderbreken en om over te gaan naar een klassieke operatie via buikinsnede.