OR

Indicaties :   - wanneer je als vrouw geen eigen eicellen (meer) hebt spreken we van menopause. Soms komt die (veel) te vroeg en dan spreken we van premature menopause. Je kan je als vrouw hierop laten testen vie een raadpleging op de dienst Fertiliteit.

                   - als de eigen eicellen niet (meer) van voldoende kwaliteit zijn en er dus geen goede embryo's worden bekomen bij IVF

                   - sommige genetische problemen kunnen het gebruik van eigen eicellen onwenselijk maken

 Wij doen geen eiceldonatie/receptie bij vrouwen die geen adres in België hebben.

 

 

 

 

Een donor aanbrengen : eicellen afstaan is moeilijker dan zaadcellen afstaan. Er zijn dan ook minder vrouwelijke donoren. Een kandidaat donor aanbrengen (al of niet voor anonieme of gekende donatie) verkort aanzienlijk de wachttijd voor dit programma

eicellen afstaan : dit kan volgens de Belgische Wet anoniem. Zo zal de donor niet weten bij wie haar eicellen zijn ingeplant en de acceptor zal eveneens niet weten van wie ze afkomstig zijn. Momenteel is hier wel discussie over en het zou kunnen dat hierin enige verandering in komt.

Screening donoren : donoren worden gescreend  op medische en psychologische achtergrond, erfelijkheid en doorgemaakte of heersende infecties. Ondanks een goede screening kan een kind geboren na eicelreceptie, net zoals bij een spontane zwangerschap, een afwijking vertonen.

Gekende donatie. De Belgische Wet laat dit toe op de uitdrukkelijke voorwaarde van een goede counselling en van een goed uitgewerkte overeenkomst tussen donor en acceptor. Ook hier moet de donor een volledige screening ondergaan. 

Verse donatie : In het verleden werd hier vaak de voorkeur aan gegeven omdat het invriezen van eicellen moeilijker ging dan in vergelijking met zaadcellen. Vandaag echter is het verschil zo klein geworden dat verse donatie nog maar weinig voordeel biedt. Een nadeel van verse donatie is dat donor en acceptor op elkaar moeten afgestemd worden en dat er een dure en specifieke infectiescreening nodig is.

De eicelbank : Vandaag kiezen we meer en meer om eicellen die afgestaan worden ter donatie in te vriezen en dan in een tweede tijd ter beschikking te stellen van een acceptor.

Eicelreceptie bij alleenstaanden : hiervoor verwijzen we naar UZ Brussel: contactpersoon Prof. Dr. De Brucker.

Dubbele donatie : hiervoor verwijzen we naar het IVF centrum Jan Palfijn in Gent 

Eicelreceptie bij vrouwen ouder dan 43 jr : hiervoor verwijzen wij naart het Instituto Bernabeu in Alicante