Gebruiksvoorwaarden website

Inhoud

Fertility Clinic Brussels biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan Fertility Clinic Brussels niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt Fertility Clinic Brussels verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal Fertility Clinic Brussels die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.
De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende arts of verpleegkundige.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal Fertility Clinic Brussels deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. Fertility Clinic Brussels maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Veiligheid en beschikbaarheid

Fertility Clinic Brussels kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom

© Fertility Clinic Brussels 2012

De gegevens en het beeldmateriaal op deze website zijn in principe eigendom van Fertility Clinic Brussels. Fertility Clinic Brussels geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van Fertility Clinic Brussels. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat.

Aansprakelijkheid

Fertility Clinic Brussels kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).
De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Cookies

Fertilityclinicbrussels.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer staan, niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.