Prijs/terugbetaling

De kostprijs van inseminatie

Inseminatiebehandelingen zijn grotendeels terugbetaald door de mutualiteit. De kosten voor de patiënt zijn hierdoor beperkt. Wat altijd zelf te betalen valt is het zogenaamde persoonlijk aandeel in de kost voor medicatie en in de honoraria voor consultaties, echo’s en bloedafnames. Per behandelingscyclus komen we uit op enkele tientallen euro’s.

Voor buitenlandse patiënten of patiënten zonder mutualiteit worden de kosten volledig in rekening gebracht aan de patiënt. Deze dienen op voorhand te worden vereffend alvorens u kan starten. Een raming kan u opvragen via ons E-mail contact formulier

 

De kostprijs van IVF

Sinds 2003 wordt de labokost voor IVF terugbetaald voor maximaal zes behandelingscycli met eicelaspiratie. De medicatie kost wordt eveneens voor deze zes cycli terugbetaald. Wat altijd zelf te betalen valt is het zogenaamde persoonlijk aandeel in de kost voor hospitalisatie, medicatie, honoraria en bloedafnames. Per behandelingscyclus komen we uit op enkele honderden euro’s.

Voor buitenlandse patiënten of patiënten zonder Belgische mutualiteit worden de kosten volledig in rekening gebracht aan de patiënt. Deze zullen op voorhand dienen te worden vereffend alvorens u kan starten. Een raming kan u opvragen via ons E-mail contactformulier.