Second opinion

Een second opinion is een vrijblijvend gesprek met de fertiliteitsarts. Hij overloopt met U de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, de conclusies die hieruit getrokken zijn en evalueert de uitgevoerde behandelingen. Hij kan aangeven wat eventuele alternatieve opties zijn. Om een second opinion gesprek vlot te laten verlopen is belangrijk dat de patiënt beschikt over de uitslagen van de onderzoeken en over het verloop van de gevolgde behandelingen. Voor IVF betekent dit het stimulatieprotocol en het embryologieverslag van elke cyclus. Idealiter neemt u contact op via het contactformulier en mailt u deze verslagen op voorhand door.


Voor een second opinion consult zal u een administratieve kost van 100 € worden aangerekend.