Mission statement

Het FCB staat voor een persoonlijke en kwaliteitsvolle aanpak van vruchtbaarheidsproblemen bij paren en alleenstaanden  die niet spontaan tot een zwangerschap komen. Wij verbinden universitaire kennis met een toegankelijke en patiënt vriendelijke fertiliteitskliniek  Het FCB heeft in 2020 een erkenning bekomen als Centrum reproducteve geneeskunde type A  . Dit houdt in dat wij alle onderzoeken en behandelingen kunnen aanbieden ism met een Erkend B centrum. Concreet betekent dit in dat wij vanaf nu naast inseminatiebehandelingen  ook eicelaspiraties kunnen uitvoeren in ons daghospitaal. Follikelvochten en semenstalen worden overgebracht naar het Leuvens Universitair Fertiliteitcentrum voor bevruchting en embryokweek.  Embryotransfers gebeuren in het Universitair ziekenhuis maar worden uitgevoerd door de arts van het FCB.

Wij werken volgens een zorgtraject. Eenzorgtraject is een gestructureerde manier van werken waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe we de onderzoeken plannen en de behandelingen uitvoeren.  We houden resultaten bij en volgen de koppels van nabij gedurende het hele traject. Wij werken in een klein team van artsen en vroedvrouwen. U zult al gauw iedereen leren kennen. Procedures die in het universitair ziekenhuis worden gepland worden door onze artsen uitgevoerd, zodat u steeds een vertrouwd gezicht zult zien. Psychologische begeleiding wordt aangeboden waar nodig.