Buitenlandse patiënten

Buitenlandse koppels die in België worden behandeld vallen onder de Belgische wetgeving inzake de ethische gedragscode voor fertiliteitcentra. Dit houdt ondermeer in dat ook zij gehouden zijn aan beperkingen inzake het aantal terug te plaatsen embryo’s en aan de leeftijdslimieten voor IVF in België.

Buitenlandse koppels kunnen een raming van hun behandelingskost opvragen via het e-mail contactformulier.

Wij bieden geen behandelingen aan met donor eicellen, zaadcellen of embryo's aan buitenlandse patiënten die geen adres in België hebben.