Veiligheid in het labo

De instelling voor menselijk lichaamsmateriaal die met menselijk materiaal mogen werken staan onder toezicht van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Het Leuvens labo is tevens ISO gecertificeerd. Dit kwaliteitslabel wordt om de drie jaar geherevalueerd.

In de instelling voor menselijk lichaamsmateriaal worden verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat zaadcellen/eicellen of embryo’s besmet kunnen raken met bacteriën of virussen. Elke manipulatie van cellen gebeurt in een afgesloten ruimte met gezuiverde lucht. Regelmatig worden koppels gescreend op doorgemaakte infecties.


Labelling : Het is uitermate belangrijk dat elk staal correct gelabeld wordt met de naam/geboortedatum van de man en of vrouw waarvan het afkomstig is. Bij elke manipulatie wordt dit opnieuw nagekeken. Voor elke procedure worden de namen van man en vrouw op de recipiënten samen met het koppel gecontroleerd.

het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum heeft geïnvesteerd in een digitaal controlesysteem genaamd EVIDENCE. Dit is erop gericht om naast eenpersoonlijke controle ook een digitale controle uit te voeren. Met dit dubbel systeem worden vergissingen volledig uitgesloten.