Werking

Zwanger worden is een samenspel van verschillende factoren zowel bij man als bij vrouw. Een koppel dat zich bij ons aanbiedt zal op de verschillende facetten van hun vruchtbaarheid nagekeken worden zoals daar zijn: eierstokwerking, eileiderwerking, baarmoederinnesteling, zaadcelfunctie. Het is belangrijk bij vruchtbaarheids-onderzoeken om al deze facetten tegelijk na te kijken. Alleen zo kunnen we een correct oordeel vormen over de vruchtbaarheid van een paar en nadien de juiste adviezen geven.

Het verloop van de raadplegingen kunnen we als volgt schetsen:

Eerste contact bij uw fertiliteitsarts

Bij de eerste raadpleging wordt aan de hand van een vragenlijst de medische voorgeschiedenis van man en vrouw in kaart gebracht. Er zullen een aantal onderzoeken worden gepland. Als een koppel reeds onderzoeken bij de eigen huisarts of gynaecoloog heeft gehad dan kunnen zij zelf het beste een kopij meebrengen van deze onderzoeken. Op het eind van de raadpleging schetst de dokter het verdere verloop van de onderzoeken en overloopt hij de mogelijke behandelingsopties.

Praktisch : Voor een eerste afspraak wordt voldoende tijd voorzien gezien dit meestal iets langer kan duren (30-45'). Op donderdag kan dit ook in de vooravond. Voor een afspraak tel 02/8910956 of e-mail naar info@fert.be

Onderzoeksfase

De verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Voor de vrouw gebeuren deze onderzoeken in functie van haar cyclus. Voor de man geldt dat een zaadcelonderzoek steeds op afspraak dient te gebeuren ofwel via het labo Cebiodi, ofwel op de raadpleging in de Batavierenstraat in Etterbeek op maandag avond

Besprekingsraadpleging

Tijdens deze raadpleging worden de verschillende resultaten overlopen. Er wordt aangegeven waar er mogelijke verstoringen zijn in de vruchtbaarheid en of eraan kan worden verholpen. Ook kan het zijn dat uw fertiliteitsarts bijkomende onderzoeken voorstelt om een beter beeld te krijgen van de verstoring van de vruchtbaarheid. De arts zal het paar ook inschatten wat hun kansen op zwangerschap zijn zonder enig medisch ingrijpen. Ook zal hij de mogelijke behandelingsopties voorstellen en wat deze aan het paar kunnen bijbrengen qua kans op zwangerschap. De bedoeling is om samen tot een beslissing te komen tot een eventuele behandeling

De behandelfase

Dit kan zijn :

Afwachtende houding : bv. bij een jong paar zonder ernstige verstoringen van de vruchtbaarheid met een nog niet te lang bestaande kinderwens

Heelkundige behandeling : bv. als bij de onderzoeken een afwijking aan het licht komt die in aanmerking komt voor heelkundige correctie. Dit kan bij uw eigen gynaecoloog of zo nodig bij een gespecialiseerd fertiliteitschirurg.

Medisch begeleide voortplanting (ovulatie inductie-inseminatie-ivf):
uw fertiliteitsarts legt u duidelijk uit waar het probleem zich bevindt en wat u mag verwachten van de behandeling . Hij verwijst u naar de fertiliteitsvroedvrouw voor een intakegesprek. De details van de procedure worden hier besproken.

Psychologische ondersteuning

Voor iedereen is het even wennen wanneer het duidelijk wordt dat zwanger worden niet vanzelf gaat. Men voelt zich onzeker en de eigenwaarde van het man/vrouw-zijn krijgt een deuk. Niet iedereen kan hierover vlot praten met partner, familie en/of vrienden. Je geraakt geïsoleerd. Niet zelden komt hierdoor de relatie onder druk te staan. Ook seksualiteit kan hieronder te lijden krijgen.

Mevrouw S. Tas is psychotherapeute en sexuologie en biedt ondersteuning aan mensen die hier nood aan hebben. Ze is verbonden aan de kliniek Sint Jan en houdt raadpleging op donderdag voormiddag. Tel nr voor afspraken : 02/2219981

Mevr. Dr. A. Botson is arts en seksuologe op de afdeling psychiatrie. Bij ernstigere psychiatrische problemen kunt u bij haar terecht. Zij is verbonden aan de kliniek Sint-Jan en houdt raadpleging op de site Terranova. Tel nr. voor afspraken : 02- 221 99 81