Ovariële stimulatie

Waarom?

Er zijn drie situaties waarbij ovariële stimulatie nuttig kan zijn.

  • Afwezigheid van eisprong
  • Een eisprong van onvoldoende kwaliteit
  • uitlokking van multiple eisprong

Bij vrouwen met een lange en onregelmatige cyclus of bij vrouwen zonder menstruatie is het zeer waarschijnlijk dat de eisprong afwezig blijft.
Bij vrouwen met bruinverlies in de dagen voor de eigenlijke menstruatie is de eisprong vaak van verminderde kwaliteit.
Uitlokking van multiple eisprong kan onder strikte monitoring de kans op zwangerschap verhogen. Het risico op een meerling moet hierbij steeds afgewogen worden.

Hoe?

Clomid stimulatie

Clomid is een anti-vrouwelijk hormoon dat u inneemt in het begin van de cyclus. U geeft hiermee een signaal aan het regelcentrum in de hersenen (hypofyse) dat er te weinig vrouwelijk hormoon circuleert. De hypofyse zal als reactie hierop de eierstokken aanzetten tot het uitrijpen van een eitje dat op haar beurt verantwoordelijk is voor de aanmaak van vrouwelijk hormoon. Hiermee brengt het lichaam eigenlijk zichzelf in balans. Clomid stimulatie wordt steeds uitgevoerd onder echografische controle. Zo wordt vermeden dat er (grote) meerlingen ontstaan en ook wordt nagekeken dat het anti-effect van Clomid niet de overhand haalt.

Praktisch : uw arts schrijft u de nodige medicatie voor die u bij de apotheek kunt kopen.
Bij de start van uw regels belt u het centrale nummer voor een startecho. Als die geen cystes of afwijkingen aantoont kan u starten met de inname van de tabletten gedurende 5 dagen. In de daaropvolgende tijd wordt het effect van de clomid inname gevolgd via echografie en bloedafname. U krijgt hiervoor een afspraak op de raadpleging fertiliteit-monitoring.
Als de eicel rijp is dient u een injectie te krijgen met Pregnyl of een variant. Dit wordt aangeleerd om deze bij uzelf onderhuids in te spuiten. Op het moment van de eisprong wordt u dan aangeraden om betrekkingen te hebben of wordt er een inseminatie gepland (zie verder)

Luteale ondersteuning : in de tweede helft van de cyclus kan u aangeraden worden om medicatie te nemen om de innesteling te bevorderen. Vaak voorgeschreven medicatie hiervoor is Utrogestan, Pregnyl of Crinone. Bij Clomid stimulatie is dit zelden nodig

Menopur stimulatie

Het principe hierbij is eenvoudig. Menopur is een stof die rechtstreeks inwerkt op de eierstok om de eicelrijping in gang te zetten. Bij hoge dosis zullen er meerdere eitjes uitrijpen.

Praktisch : Uw fertiliteitstarts zal u een aanvraag document bezorgen (model B1). Dit bezorgt u aan uw mutualiteit die u terugbetaling verleent via document B2. Dit document heeft u nodig om een voorschrift te krijgen voor de medicatie via document B3.
Menopur zijn injecties die u onderhuids moet toedienen. U krijgt van de stimulatievroedvrouw een modeldoos met spuitjes en naaldjes. Zij zal u uitleggen hoe u injecties bij uzelf kan leren toedienen. (zie ook video)
Bij de start van uw regels belt u het centrale nummer voor een startecho. Als deze geen afwijkingen aantoont kan u starten met de injecties. Na enkele dagen wordt via een opvolgecho de reactie van de eierstokken nagegaan. U krijgt hiervoor een afspraak op de raadpleging fertiliteit-monitoring.
Als het eitje rijp is wordt u gevraagd Pregnyl te injecteren. Bij de eisprong hebt u dan betrekkingen of wordt een inseminatie gepland.