Operatieve hysteroscopie

Afwijkingen van de binnenkant van de baarmoeder zullen de innesteling van het embryo verhinderen of kunnen aanleiding geven tot miskramen.
Het is dus uitermate belangrijk om deze afwijkingen te corrigeren alvorens met vruchtbaarheidsbehandelingen te beginnen.
Een operatieve hysteroscopie is een heelkundige ingreep waarbij een kijkbuis in de baarmoeder wordt ingebracht via de baarmoederhals. De baarmoederhals bevat elastisch weefsel dat kan worden opgerekt om de kijkbuis door te laten. Er worden dus geen insneden gemaakt. Vervolgens wordt de baarmoeder gevuld met vocht (glycine) zodat de binnenkant goed kan worden geïnspecteerd. Met een elektrisch lusje kunnen vervolgens afwijkingen worden verwijderd zoals poliepen of myomen, vergroeiingen of een tussenschot.

 

 

Praktisch : U krijgt een afspraak bij een van de gynaecologen-hysteroscopisten die met u de modaliteiten van de ingreep zal bespreken. De ingreep wordt uitgevoerd via daghospitaal. U krijgt een brochure over de werking van het daghospitaal.
Voor elke chirurgische ingreep is een evaluatie van uw gezondheidstoestand vereist. Meestal zal de chirurg dit met u overlopen. Een bloedafname is steeds nodig met de bepaling van de bloedgroep en een stollingstest.
Risico’s van de ingreep zijn beperkt. Er bestaat de kans op infectie (<1%). Er bestaat de kans op een bloeding (<1%). Er bestaat de kans op ongewilde perforatie van de baarmoeder (uiterst zelden). Heel soms kan het nodig zijn om de ingreep te onderbreken en over te gaan op een laparoscopie of een klassieke operatie met buikinsnede. Soms wordt een operatieve hysteroscopie onderbroken doordat er teveel vocht (glycine) is opgenomen in het lichaam van de vrouw. In een tweede tijd zal dan de ingreep vervolledigd worden.