Herstel zaadleiders

Na sterilisatie van de man is het vaak technisch mogelijk om via een hersteloperatie de vruchtbaarheid van de man te herstellen. Vooraleer tot een hersteloperatie over te gaan zal de fertiliteitsarts kort nagaan of de algemene vruchtbaarheid van het koppel in orde is.

Praktisch : na het onderzoek door de fertiliteitsarts zal u verwezen worden naar de Uroloog. Hij zal met u de modaliteiten van de ingreep bespreken. Hij zal u uitleggen dat indien de tijdsspanne tussen de sterilisatie en de hersteloperatie te groot is er een grote kans bestaat op de vorming van sperma-antilichamen die de zaadcelwerking kunnen blokkeren. Er bestaat ook een kans dat de hersteloperatie mislukt (door vorming van verklevingen). Vaak is het dan ook nuttig om ten tijde van een hersteloperatie ook een klein bioptje vanuit de testikel in te vriezen . Hierin zitten meestal bruikbare zaadcellen die kunnen gebruikt worden via een IVF procedure moest de hersteloperatie mislukken of een zwangerschap toch uitblijven

Zwangerschapskans na herstel van de zaadleiders 

Drie maand na de hersteloperatie zullen er terug zaadcellen in het ejaculaat aanwezig zijn. Als deze van voldoende kwaliteit zijn is de kans op zwangerschap goed. Gemiddeld zullen twee op drie vrouwen van koppels waarvan de man een hersteloperatie heeft ondergaan spontaan zwanger worden; tenminste als ook bij de vrouw in het voorgaande vruchtbaarheidsonderzoek geen afwijkingen zijn gevonden.

Alternatief: IVF-ICSI

Als een zwangerschap uitblijft, of als er teveel antilichaamvorming is bij de man, of als de zaadcellen uit de ejaculatie niet van voldoende kwaliteit zijn, kan IVF-ICSI een alternatief zijn. Met de ICSI procedure zal de bioloog een zaadcel selecteren en die gebruiken om een eicel bij de vrouw te bevruchten

Alternatief: ICSI-CRYO-TESE

Als er geen zaadcellen verschijnen drie maand na de hersteloperatie kan het ingevroren bioptje van de testikel worden ontdooid. De hierin aanwezige zaadcellen kunnen dan gebruikt worden voor een IVF-ICSI procedure