Donorinseminatie

Indicaties : donorinseminatie kan een antwoord zijn in volgende gevallen : 

   - afwezigheid van zaadcellen in het ejaculaat of na (micro-tese) bij de man

   - genetisch probleem dat het gebruik van eigen zaadcellen onwenselijk maakt

   - lesbische paren

   - alleenstaande vrouwen

Wij bieden geen donor-IUI aan aan personen die geen verblijfadres hebben in België

 

 

Kostprijs : een donorstaal kost ongeveer 500€. De procedure zelf is terugbetaald door ziekenkas. Zonder terugbetaling kost de procedure 250€. IUI-D gebeurt steeds in een gemonitorde cyclus al of niet met ovariële stimulatie.

Anonimiteit : Volgens de Belgische wet is er (voorlopig) volledige anonimiteit voor de donor. Dit staat evenwel ter discussie en kan in de komende tijd veranderen.

Screening donoren : donoren worden gescreend op medische en psychologische achtergrond, erfelijkheid en doorgemaakte of heersende infecties. Ondanks een goede screening kan een kind geboren na IUI-D, zoals bij  een spontane zwangerschap, nog een afwijking hebben.

Gekende donatie : De wet voorziet in deze mogelijkheid op voorwaarde dat donor en acceptor uitdrukkelijk goed gecounselled zijn en alle partijen een overeenkomst tekenen. Buiten psychologische moeilijkheden moeten hier ook medische problemen uitgesloten worden. Meestal werken we hier ook met ingevroren zaadstalen; verse stalen vergen een specifieke en dure infectiescreening.

Samenwerking :  In FCB hebben wij geen eigen donor zaadbank. Wij verwijzen koppels hiervoor naar het LUFC. Acceptorscreening counselling en monitorng gebeuren bij ons. Enkel voor de inseminatie zelf wordt u verwezen naar LUFC. Het zijn wel onze artsen die de insemnatieprocedure uitvoeren in lufc. U ziet dus steeds een vertrouwd gezicht. Voor alleenstaanden verwijzen wij ook vaak naar de spermabank van AZ Jan Palfijn in Gent