Blastocystentransfer

Een blastocyst is een embryo dat vijf dagen oud is en al een zekere mate van ontwikkeling heeft doorgemaakt. Men herkent er reeds de cellen die het embryo zelf zullen vormen en de cellen die zullen instaan voor de placenta. 

Een blastocyst- transfer kan nuttig zijn:

  • bij koppels met meerdere goede embryo’s op dag 3. De bioloog kan de embryo’s langer volgen. Niet elk embryo groeit echter door tot het blastocyst stadium. Sommigen zullen in hun ontwikkeling geblokkeerd geraken vooraleer het blastocyst stadium bereikt is. Er zullen er dus minder zijn om eventueel in te vriezen.
  • bij koppels waarbij innestelingproblemen vermoed worden. Een blastocyst zal zich na embryotransfer sneller innestelen dan een embryo op dag drie (dit zal nog 2-3 dagen moeten ‘overleven’ in de baarmoeder) Wanneer de omgeving in de baarmoeder minder gunstig is voor de ontwikkeling van een embryo kan een blastocyst- transfer nuttig zijn.