Stap 4 : de terugplaatsing

Bij de terugplaatsing of embryotransfer wordt/worden één of meerdere embryo’s in de baarmoeder ingebracht met een fijne katheter.

Het aantal embryo’s dat wordt teruggeplaatst is wettelijk bepaald.

Standaard beleid dag van transfer: In geval van een eerste en verse IVF poging zal de transfer plaatsvinden op de derde of vijfde dag van de embryo-ontwikkeling. De overtallige embryo's blijven in de broedstoof en zullen worden ingevoren op de 5de of 6de dag enkel als ze het blastocyststadium bereiken.

poging nr <36 jaar 36-39 jaar 40 <48  jaar        
eerste poging max 1 max 2.              onbepaald
tweede poging 1 of 2 ifv kwaliteit max 2 onbepaald
volgende max 2 max 3 onbepaald

 

 

 

 

In het bovenstaande schema ziet u wat wettelijk het maximum is. In overleg met de patiënt of soms op medische indicatie (vermijden tweelingzwangerschap) kan beslist worden om minder dan het maximum aantal embryo’s terug te plaatsen.

 

Praktisch: U dient zich aan in het UZ Leuven in het Leuvens Universitair Fertiliteitcentrum (LUFC) volgens afspraak met een half volle blaas. Voor de start van de terugplaatsing wordt samen met U uw naam en geboortedatum gecontroleerd (zie veiligheid in het labo). Deze bevinden zich op het schaaltje waar uw embryo’s worden bewaard. De vroedvrouw zal via de echosonde de katheter volgen dat in uw baarmoeder wordt gebracht. Een correcte plaatsing van de embryo’s in de baarmoeder is erg belangrijk. U kan deze procedure met ons mee volgen terwijl uw partner naast u zit. Indien er meerdere embryo’s van goede kwaliteit zijn op het moment van de transfer, worden deze ingevroren. U krijgt dit te horen van uw arts op het moment van de transfer of wordt hier nadien telefonisch van op de hoogte gebracht.