Operatief herstel sterilisatie bij de vrouw

Vaak maar niet altijd is het technisch mogelijk om na sterilisatie van de vrouw de eileiders heelkundig te herstellen. Vooraleer tot een ‘refertilisatie’ over te gaan zal uw fertiliteitsarts nagaan welke techniek gebruikt is geweest ten tijde van de sterilisatie-ingreep. ‘Toebranden’ van de eileiders geeft zodanige beschadiging dat herstel niet mogelijk is.
Verder zal de fertiliteitsarts kort nagaan of andere belangrijke aspecten van uw vruchtbaarheid en die van uw partner in orde zijn.

Praktisch : Na het onderzoek bij de fertiliteitsarts krijgt u een afspraak bij een van de gynaecologen-chirurgen van de dienst gynaecologie. Hij/Zij zal met u de modaliteiten van de ingreep bespreken.

Zwangerschapskans na refertilitisatie: als alle andere aspecten van de vruchtbaarheid van het koppel goed zijn zal de kans op zwangerschap na een operatief herstel van de eileiders ook goed zijn. Gemiddeld worden nog twee op drie van de vrouwen binnen een jaar na een hersteloperatie spontaan zwanger. Als een vrouw na een jaar niet tot een zwangerschap is gekomen dan kan men aannemen dat de eileiders terug dicht gegroeid zijn.

Alternatief : IVF
Als de fertiliteitsarts oordeelt dat de kans op zwangerschap na hersteloperatie te klein is, zal hij met u IVF bespreken als alternatief voor een herstel operatie.