Wachtlijst

Voor inseminatiebehandelingen is er geen wachtlijst.

IVF behandelingen worden gespreid zodanig dat de werkbelasting op het labo geen al te grote schommelingen vertoont. Dit is erg belangrijk om de kwaliteit van werken te garanderen. Meestal betekent dit geen extra wachttijd voor de patiënt.

Voor donorinseminaties kan er  een wachtlijst bestaan in functie van de beschikbaarheid van een geschikte donor.

Voor IVF met donoreicellen is de wachtlijst (vele malen) langer door een tekort aan kandidaat eiceldonoren. Een eigen donor aanbrengen verkort aanzienlijk de wachttijd