Fertility Clinic Brussels

A new beginning

Cryopreservatie van eigen zaadcellen/eicellen, testisweefsel of eierstok weefsel

Preservatie van vruchtbaarheid wordt om medische indicaties uitgevoerd. In een eerste gesprek met de fertiliteitsarts wordt met U de procedure overlopen. U krijgt info over de mogelijkheden en de te verwachten resultaten. Een schriftelijke overeenkomst dient te worden ondertekend.